Český hudební slovník osob a institucí

Langer, Josef Jaroslav

Charakteristika: básník, spisovatel a novinář

Datum narození/zahájení aktivity: 12.11.1806
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.4.1846

Langer, Josef Jaroslav, básník, spisovatel a novinář, narozen 12. 11. 1806, Bohdaneč, zemřel 28. 4. 1846, tamtéž.

 

Langer byl významný obrozenecký český básník a zakladatel divadelní přehlídky Langrův divadelní Bohdaneč. Langrovy články a básně se většinou týkaly samoty a vnitřního života člověka. Narodil se jako syn zámožného rolníka. Vystudoval gymnázium v Hradci Králové, poté studoval filozofii v Praze. Toto studium však nedokončil. Psal články a básně do novin (Čechoslav, Květy, Musejní časopis). V roce 1830 mu bylo policií nařízeno, aby opustil Prahu, kvůli sepsání básně České lesy. Tím skončila i jeho nadějná novinářská kariéra v časopisu Čechoslav. V díle Bohdanečský rukopis satiricky napadl rukopisy Královedvorský a Zelenohorský a spory ypsilonistů a iotistů o český pravopis, za což si vysloužil odsouzení obrozeneckých špiček. Studoval lidovou slovesnost a dospěl k názoru, že výše jmenované rukopisy neodpovídají jejímu duchu. Přes lidovou plynulost svých veršů nebyl příliš v oblibě u českých skladatelů. 


Dílo:

Dílo (výběr):

 

Bájky (1829).

Kopřivy (1829–31).

Selanky (1830).

Bohdanecký rukopis (1831).

Starožitné básně ruské (1834).

Čeští krakováčci (1835).

Svatební obyčeje a písně, České prostonárodní obyčeje a písně (1836).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

www.ebookeater.cz/knihy/historicke/bohdanecky-rukopis/

www.spisovatele.cz/josef-jaroslav-langer/

 

Jan Vrzal


Datum poslední změny: 25.4.2017