Český hudební slovník osob a institucí

Novák, Geza

Charakteristika: Flétnista

Datum narození/zahájení aktivity: 22.6.1921

Novák, Geza, flétnista, narozen 22. 6. 1921, Budapešť.
 
Maturoval na státním reálném gymnáziu ve svém rodišti (1939) a absolvoval tam flétnu na Hudební akademii (1944), kde byl žákem Lajose Dö­mötera. Za studií členem Koncertního or­chestru (1941/42), hrál v budapešťském rozhlase (1942–45) a opeře (1945–47). Pak zaměstnán v bratislavském rozhlase (1947/48), na základě mimořádného konkursu só­lový flétnista České filharmonie (od 1. 9. 1946). Komorní hru pěstoval jako člen Dechového kvinteta českých filharmoniků.

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 21.2.2006