Český hudební slovník osob a institucí

České trio 4)

Charakteristika: Komorní soubor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1920
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1926

České trio 4), komorní soubor.

Soubor byl založen v roce 1920 ve složení Otakar Pařík (klavír), Bohuslav Šich (housle) a Oldřich Jiroušek (violoncello) v třídě komorní hudby Rudolfa Reissiga na pražské konzervatoři. Koncerty v Praze, cyklus trií v pražském rozhlase (1924), zájezd do Francie a Itálie (1921). Všestranný re­pertoár, triové novinky ve sdružení Nezá­vislých. Od 1923 u violoncella Václav Kefurt, soubor zanikl odchodem Bohuslava Šicha a Otakara Paříka do Československého rozhlasu (1926).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Vzpomínky na Františka Ondříčka a jeho mistrovskou školu v 1etech 1919/22 (In: Sborník na paměť 125 let konservatoře hudby v Praze. Praha 1936).
Urie, Bedřich: Čeští violoncellisté (Praha 1946, s. 183, 189).
Patzaková, Anna: Prv­ních deset let Čs. rozhlasu (Praha 1935, s. 38).

Petr Macek
Datum poslední změny: 2.2.2006