Český hudební slovník osob a institucí

České trio 1)

Charakteristika: Komorní soubor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1897
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1901

České trio 1), komorní soubor.
 
České trio vzniklo v roce 1897 ve složení Vilém Kurz (klavír), Bohuslav Lhotský (housle) a Bedřich Váška (violoncello) po vzoru Českého kvarteta. Koncertovalo v Praze a v několika českých městech. Přechodně zaniklo odchodem Viléma Kurze do Lvova (1898), kde se opět sešlo ve stejném složení (1900). Trvale zaniklo odchodem Bohuslava Lhotského do Varšavy (1901). V repertoáru mělo mimo jiné Trio Bedřicha Smetany a Dvořákovy Dumky.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Böhmová-Zahradníčková, Zdeňka: Vilém Kurz (Praha 1954, s. 26, 39).
Urie, Bedřich: Čeští violoncellisté (Praha 1946, s. 162–163).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 31.1.2006