Český hudební slovník osob a institucí

Gyurkovics, Karel

Charakteristika: Hudební organizátor a publicista

Datum narození/zahájení aktivity: 3.11.1890

Gyurkovics, Karel, hudební organizá­tor a publicista, narozen 3. 11. 1890, Košice (Kutná Hora).
 
Maturoval na gymnáziu v Hradci Krá­lové, studoval na Karlově univerzitě (čeština, němčina) a poslouchal přednášky Zdeňka Nejedlého. Středoškolský profesor v Brně, Kyjově a Prostějově, kde vyvinul nej­větší hudebně organizační činnost (od 1930, jed­natel Orlice 1935–52). Organizoval zájezd prostějovské Orlice a Vlastimily do Prahy (říjen 1941). Vydal: 75 let prostějovské Orlice (Prostějov 1937), Hudební život v Prostějově (Vlastivěda pro střední Moravu 1942). Člán­ky v Památníku 75. výročí reálky v Prostějově (1946), referáty v Kulturních zprávách v Prostě­jově (3, 1937, 5, 1939, 6, 1940), dopisovatel Lidových novin (pod šifrou kov nebo -kg).

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 15.2.2006