Český hudební slovník osob a institucí

Němec, Zdeněk

Charakteristika: Hudební vědec a houslista

Datum narození/zahájení aktivity: 23.6.1914
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 8.2.1945

Němec, Zdeněk, hudební vědec a houslista, narozen 23. 6. 1914, Praha, zemřel 8. 2. 1945, Praha (popraven gestapem).

 

Studoval reálné gymnáziu v Praze (1925–33), poté práva a filozofii na Univerzitě Karlově tamtéž (do 1937), zároveň mistrovskou školu Pražské konzervatoře (1933–37). Byl členem České filharmonie a souboru Pro arte antiqua. Psal posudky do Národních novin, Pozoru a do Venkova. Byl jednatel Unie československých hudebníků z povolání a působil v redakci Hudebního věstníku a v časopise Smetana, kde také přispíval svými odbornými texty. Napsal stati o barokní a rokokové hudbě. Vypracoval chronologický soupis Dvořákových skladeb a rejstříky. Přeložil a uspořádal Vlastní životopis V. I. Tomáška (Praha 1941, Topičova ed), redigoval výňatky z opery Iši Krejčího Pozdvižení v Efezu (Praha 1944, Fr. Novák) a napsal úvod k vydání Kubelíkovy Veroniky (Praha 1943, Fr. Novák). Z posledních prací je významná kniha Weberova pražská léta (Z kroniky pražské opery; Praha 1944, L. Mazáč). Byl považován za výraznou osobnost a naději české hudební vědy.


Literatura:

ČSHS.

 

Petr Kostrhun


Datum poslední změny: 20.11.2015