Český hudební slovník osob a institucí

Choc, Edvard

Charakteristika: Hudební pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 22.2.1903
Datum úmrtí/ukončení aktivity: Datum a místo úmrtí neznámé

Choc, Edvard, hudební pedagog a skladatel, narozen 22. 2. 1903, Plzeň, datum a místo úmrtí neznámé.

 

Studoval hru na housle na pražské konzervatoři u Rudolfa Reissiga a v Plzni na městské hudební škole u Emila Václava Holého (1930¬–38). Byl učitelem hudby v Plzni, prvním ředitelem Základní umělecké školy ve Stříbře (1948–57), kde měl významný podíl na počátečním rozvoji školy. Od roku 1959 byl ředitelem Základní umělecké školy v Horažďovicích. Působil také jako člen a sbormistr dělnického pěveckého sboru v Plzni (1920–46). Dochovaly se zlomky jeho skladatelské činnosti v rukopisech: Dělníkovy ruce (pro mužský sbor), Vzkříšení a Píseň vítězná (obě pro smíšený sbor). Napsal krátkou pedagogickou publikaci týkající se otázek elementární hudební teorie pro závěrečné zkoušky Vademecum adepta umění hudebního (Brno 1936).


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

PHSN.

 

II. Ostatní

www.zusstribro.cz/files/svp_zus_stribro.doc

 

Zuzana Macháčková


Datum poslední změny: 22.12.2012