Český hudební slovník osob a institucí

Košťál, Arnošt 1)

(Erno)
Charakteristika: Skladatel, dirigent a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 26.11.1889
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 26.1.1957

Košťál, Arnošt (Erno), skladatel, dirigent a hudební pedagog, narozen 26. 11. 1889, Praha, zemřel 26. 1. 1957, tamtéž.

 

V roce 1909 absolvoval hru na varhany na pražské konzervatoři. Po celou dobu studií byl vynikajícím žákem. V letech 1909–14 působil jako carský vojenský kapelník u posádek v ruských městech Kursk a Žitomir. V Moskvě se stal druhým dirigentem Městského symfonického orchestru, zároveň zde vyučoval hru na klavír. Aktivně se zúčastnil první světové války v Albánii a Itálii. V nově vzniklém Československu se uplatnil jako úspěšný kapelník a dirigent. S rozvojem kinematografie se objevoval ve dvacátých letech jako kapelník v pražských biografech Slavia či Orient. Po dirigentských zkušenostech v pražských kinech začal psát originální hudbu pro rozhlas a pro zvukové filmy (je mimo jiné autorem hudby k prvnímu českému zvukovému filmu Tonka Šibenice). Vyvinul vlastní postup pro synchronizaci zvukových filmů, který po něm převzala většina ostatních skladatelů. Sám tento způsob popsal v roce v 1930: „Měřil jsem film stopkami scénu za scénou a přizpůsobil hudbu. Mezi jednotlivými scénami jsem napsal modulace a lepil je do hlasů…“. Během druhé světové války působil jako dirigent lázeňského orchestru ve Velichovkách.

Jeho hudební dílo je rozsáhlé a žánrově pestré (celkem přes 300 skladeb). Vedle filmové hudby komponoval hojně operety, orchestrální předehry, fantazie, pochody a suity.

V rodinné tradici pokračoval také jeho syn – skladatel a profesor etnomuzikologie Arnošt.


Dílo:

Dílo hudební (výběr):

 

Filmová hudba

Tonka Šibenice;

Fidlovačka;

Za rodnou hroudou;

Psohlavci;

Třetí rota;

K. H. Borovský;

Sokolský sletový film;

Skřivánčí píseň;

Děvče s čertem v těle;

Erotikon;

Švanda dudák;

Lidé pod horami;

Pozor straší.

 

Stylizované tance

Furiant;

Sousedská;

Tanec nymf;

Balada.

 

Instrumentální hudba

Sonáta pro housle a klavír;

Smyčcové koření pro housle a klavír.

 

Orchestrální skladby

Pohádka o princezně;

Empírové suita;

Padre Boemo;

Italská suita;

Ruská suita;

Albánská suita;

Monastere st. Honorat;

Španělská suita;

Baletní ouvertura;

Portréty mistrů.

Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Synchronizace prvého zvukového filmu v Praze (Hollywood, 1930, č. 4).

Naši skladatelé filmové hudby. Erno Košťál (Filmové listy, 25. 7. 1941).

Pacák, Luděk: Opereta (Praha 1947, s. 307).

Brousil, Antonín Martin: Hudba v našem filmu (Praha 1948).

Archiválie:

Archiv Pražské konzervatoře: Zápisy z pedagogických porad (1906–1909); Kartony nezpracovaných spisů (1905–1915).

 

Radek Žitný


Datum poslední změny: 22.12.2012