Český hudební slovník osob a institucí

Čermák, Antonín 2)

(Csermak, Antal György)
Charakteristika: Houslista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1771
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 25.10.1822

Čermák, Antonín 2) (Csermak, Antal György), houslista a skladatel, narozen 1771 v Čechách, zemřel 25. 10. 1822, Veszprém (Maďarsko).

 

Byl šlechtického původu; jeho otcem byl hrabě István Illesházy a matka pocházela ze vznešeného českého rodu. Hudební vzdělání získal ve Vídni, kde poprvé vystoupil coby houslista v roce 1798. Na vyzvání svého otce přesídlil do Uher, kde se dále hudebně vzdělával u skladatele Jánose Lavotty. Nějakou dobu byl kapelníkem v Bratislavě. Inspirován a nadšen hudbou houslisty Jánose Biháriho, zamiloval se do maďarské lidové hudby, kterou začal intenzívně studovat a na mnohých cestách maďarskou zemí dohledával její kořeny a originální znění melodií. Často koncertoval ve Vídni, Bratislavě, Pešti i v Rusku a jako vynikající muzikant byl obdivován celými Uhrami. Jeho život však nabral radikální obrat, když se při koncertu v maďarském Jagru nešťastně zamiloval a po marné snaze získat svoji vyvolenou, propadl alkoholu a pomátl se na rozumu. Toulal se pak krajem jako žebrák, i když svůj nástroj stále ovládal skvěle. Často pobýval u svého přítele skladatele Růžičky ve Veszprému, kde také roku 1822 zemřel. Zůstalo po něm několik drobných houslových skladeb, zejména stylizace maďarských lidových písní a tanců (Pešť 1810), některé se uchovaly ve sbírkách hraběte Istvána Fáye (Pešť 1847) a Julia Káldyho (Pešť 1890). Své utrpení vtiskl do skladby Nešťastná láska.


Literatura:

 

I. Lexika

ČSHS.

 

 

 

II. Ostatní

Dalibor (2, 1874, 34, s. 271).

Dalibor (1, 1879, 25, s. 197–98).

Moravskoslezský hudební věstník (1, 1891, s. 727).

Hudební rozhledy (5, 1952, 16, s. 24).

Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha 1982).

 

 

Klára Kolofíková
Datum poslední změny: 21.1.2010