Český hudební slovník osob a institucí

Egem, Josef

Charakteristika: Hudební pedagog a pěvec

Datum narození/zahájení aktivity: 18.11.1874
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 8.8.1939

Egem, Josef, hudební pedagog a pěvec, narozen 18. 11. 1874, Kladno, zemřel 8. 8. 1939, Praha.

Absolvent pražské konzervatoře (housle, skladba, 1888–1894), hrál v symfonických orchestrech, potom se začal věnovat zpěvu a absolvoval vídeňskou konzervatoř (1904). Basista německých operních divadel (v Brně 1904–1907). Aktivní také jako skladatel. Po převratu profesorem sólového zpě­vu na Hudobné a dramatické akademii v Brati­slavě (1921–1939), kde zároveň dirigent ústav­ního orchestru (1923–1926). Během okupace žil v Pra­ze. Byl uznávaným pěveckým pedagogem, který vy­choval první slovenskou generaci operních pěv­ců. Vedle houslových a klavírních skladeb napsal pro orchestr: Slovenská slavnostní předehra pro žesťové nástroje (1927, provedeno Bratislava březen 1928). Mimo to symfonické básně Bílá Hora (1909) a Jarní suita (1910). Větší ohlas získaly jeho písně: Podzimní písně (1911–1916, provedeno Bratislava 1928), Tři písně (1922). Také autor ženských a mužských sborů a jednoaktové opery Svatební dar (1911–1913).


Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
PHSN.


II. Ostatní
Hudební zpravodaj 8, 1939, č. 6/7, s. 16.
Hoza, Štefan: Opera na Slovensku (Martin 1953).

Petr Macek


Datum poslední změny: 13.2.2006