Český hudební slovník osob a institucí

Zháněl, Martin

Charakteristika: Kantor

Datum narození/zahájení aktivity: 12.11.1830
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 11.8.1919

Zháněl, Martin, kantor, narozen 12. 11. 1830, Letovice, zemřel 11. 8. 1919, Brno-Zábrdovice.
 
Vystudoval učitelskou přípravku v Brně a byl členem kapely brněnské studentské legie v roce 1848. Působil jako kantor v Sebranicích u Boskovic (1851–53), v Bystřici nad Pernštýnem (1853–57), nakonec v Střelicích a Brně-Zábrdovicích (do 1893). Všude byl činný jako varhaník, sbormistr, kapelník a také učitel hudby. Měl velkou hudební sbírku (asi osm set kusů), kterou jeho syn Karel věnoval hudebnímu oddělení Moravského zemského muzea. Autor drobných chrámových skladeb, světských i školských, které provozovány na venkově. Založil a vedl odborovou učitelskou organizaci Brněnskou Budeč (1873–93).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Čech, František: Martin Zháněl – vzor učitele (Brno 1922).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 31.1.2006