Český hudební slovník osob a institucí

Kaplánek, Emil

Datum narození/zahájení aktivity: 24.2.1892
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 9.4.1954

Kaplánek, Emil, dirigent, trombonista, narozen 24. 2. 1892, Praha, zemřel 9. 4. 1954, tamtéž.
 
Hře na trombón se učil u kapelníka Langra na Vyšehradě. Po roce 1918 působil jako oblíbený kapelník vojenských dechových hudeb a do roku 1927 také jako instruktor na pražské vojenské hudební škole. Po druhé světové válce vedl i velký, swingově orientovaný taneční orchestr pražské posádky (8 žesťů, 5 saxofonů, housle, akordeon, plná rytmická sekce), s nímž vystupoval zvláště v pražském Slo­vanském domě. V orchestru během vojenské služby působili mimo jiné Miroslav Ducháč, Vlastimil Hála, Antonín Štěpánek a další. Po roce 1948 odešel do výslužby a se svým nově ustaveným civilním zábavním orchestrem hrál až do své smrti opět ve Slovanském domě. Napsal i několik tanečních skladeb, které zčásti vydalo nakladatelství Kudelík v Praze.

Literatura:

ČSHS.
EJ.
 
Tomáš Kudrna
Datum poslední změny: 23.3.2006