Český hudební slovník osob a institucí

Krüttner, Richard 1)

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1851
Datum úmrtí/ukončení aktivity: Zemřel po 1914

Krüttner, Richard 1), houslař, narozen 1851, Plzeň, zemřel po 1914 tamtéž.
 
Otec houslaře Richarda Krüttnera. Vyučil se u Josepha Stechera v Salcburku. Do učení nastoupil v roce 1864 a u Stechera setrval až do roku 1870. Potom pracoval jako tovaryš u Franze Ramftlera v Mnichově. V roce 1874 se vrátil do Salcburku a v roce 1877 se osamostatnil v Plzni. Vyučil svého Syna Richarda, který se však více věnoval obchodování než výrobě houslí. Vedle vlastní výroby houslí se věnoval i obchodu se starými hudebními nástroji. Housle stavěl podle modelu Stradivariho. Většina jím signovaných nástrojů je však vyrobena ze schönbašských polotovarů. Své vlastní výrobky údajně prodával především do Severní Ameriky.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 71).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 125–126).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 14.11.2002