Český hudební slovník osob a institucí

Fischer, Otokar

Charakteristika: Literární historik, kritik a překladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 20.5.1883
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 12.3.1938

Fischer, Otokar, literární historik, kritik a překladatel, narozen 20. 5.1883, Kolín, zemřel 12. 3. 1938, Praha.

Vystudoval gymnázium v Praze, dále studoval germanistiku a romanistiku na české i německé univerzitě v Praze a v Berlíně, doktorát získal roku 1905. V letech 1906–19 pracoval v Univerzitní knihovně v Praze. Od roku 1909 přednášel dějiny německé literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1909–17 byl docentem, 1917–27 mimořádným profesorem, od roku 1927 potom profesorem řádným. Byl dramaturgem (1911–12) a šéfem činohry (1935–38) Národního divadla v Praze. Psával divadelní kritiky do Přehledu, byl divadelním referentem Národních listů (1914–22), Práva lidu (1924–29), Lidových novin (do roku 1930). Kromě textů o divadle publikoval germanistické studie, studie o české literatuře, kritiky, původní beletrii a překlady. Překládal z němčiny (Goethe, Heine, Kleist, Nietzsche), francouzštiny (Villon, Molière), angličtiny (Shakespeare, Kipling), španělštiny (L. de Vega Carpio). Napsal libreto k opeře Vítězslava Nováka Karlštejn a několik textů z pomezí literatury a hudby. Řada jeho básní byla zhudebněna.


Dílo:

Dílo literární

Monografie

Činohra Národního divadla do roku 1900 (Praha 1933).

Články a stati (výběr)

Zrození tragedie z ducha hudby (Hudební revue 5, 1911, č. 1, s. 1–6, 1912, č. 2, s. 73–76, č. 3–4, s. 145–150);

K Smetanovým librettům (Hudební revue 8, 1915, č. 5, s. 153–162, č. 6, s. 205–215);

Dopis Stanislavu Hanušovi (Tempo 12, 1932, č. 2, s. 49–50).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS (Bohumír Štědroň).

Český biografický slovník XX. století, I. díl, s. 319–320 (Paseka, Petr Meissner, 1999).

II. Sborníky

Otokar Fischer. Kniha o jeho díle (Praha 1933).

In memoriam Otokara Fischera (Praha 1938).

Památce Otokara Fischera (Praha 1948).

Kateřina Hnátová


Datum poslední změny: 28.1.2012