Český hudební slovník osob a institucí

Kafka, František

(Franz)
Charakteristika: Varhaník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1776
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 26.4.1855

Kafka, František (Franz), varhaník a skladatel, narozen kolem 1776, zemřel 26. 4. 1855, Mikulov.

 

Jako varhaník kolegiátního kostela sv. Václava v Mikulově je v pramenech uváděn od roku 1846. O jeho předchozím životě není nic známo. Byl autorem četných chrámových kompozic, varhanních fug, Canonu pro čtyřhlasý sbor a orchestr, duchovních sonetů na texty Karla Theodora Körnera pro čtyřhlasý sbor a smyčce. Jeho skladby se dochovaly v Mikulově, na dalších moravských kůrech a v Ústí nad Orlicí.


Literatura:

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Sehnal, Jiří – Vysloužil, Jiří: Dějiny hudby na Moravě (Brno 2011, s. 147).

 

Vlastimil Tichý


Datum poslední změny: 14.10.2011