Český hudební slovník osob a institucí

Ambrož, Leopold

(Leo)
Charakteristika: Hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 18.5.1883
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 1.3.1951

Ambrož, Leopold (Leo), hudební pedagog, narozen 18. 5. 1883, Humpolec, zemřel 1. 3. 1951, Praha.

 

Studoval učitelský ústav v Hradci Králové (maturita 1927), následně pedagogické oddělení na Pražské konzervatoři (1920–22) a skladbu na mistrovské škole u Josefa Suka (1923–27).

Působil jako učitel na národních školách a učitelských ústavech v Praze. Byl redaktorem hudebně výchovné části časopisu Komenský a spolutvůrce osnov pro národní školy a učebnice hudební výchovy. Publikoval odborné texty do časopisu Komenský ad. Byl také činný jako skladatel.


Literatura:

ČSHS.

 

Petr Kostrhun


Datum poslední změny: 3.5.2013