Český hudební slovník osob a institucí

Breit, Leopold

Charakteristika: Výrobce klavírů, citer, kytar a harf

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1816

Breit, Leopold, výrobce klavírů, citer, kytar a harf, narozen 1816, Brno.

V letech 1831–1837 se vyučil u Johanna Buchty v Brně. 1837–1840 pracoval jako tovaryš u Lorenze Buchingera ve Znojmě a v letech 1840–1856 byl tovaryšem u Wilhelma Bachmanna v Brně. V roce 1854 si otevřel hostinec na Josefské ulici č. 11. Tam s manželkou koncertoval na svůj vynález, smyčcovou citeru, kterou sestroji někdy v letech 1850–1854, tedy nikoliv, jak se domnívá Tobias Norlind, v roce 1856. Šlo o zdařilý vynález, který kvalitou a hlasitostí předčil smyčcové citery Johanna Petzmayera. Také po stránce estetické šlo o dokonalý nástroj. Breitova citera měla zprvu pět strun v ladění F, C, G, d, a, později byla vyráběna jako čtyřstrunná s houslovým laděním. Nástroj se velmi rychle rozšířil a byl opatřen řadou názvů: Breitolina, Breitoline, Breitolone, Strichmelodion, Strichzither atd. Výroby se ujala řada evropských houslařů. Ještě na počátku 20. století byl nástroj v nabízeném sortimentu řady hudebních obchodů. V roce 1856 zanikla manufaktura Wilhelma Bachmanna, která Breita zaměstnávala. V tomto roce také odešel Breit z Brna. Podle výskytů Breitolin je možné se domnívat, že se vystěhoval někam na západ od našeho území.


Literatura:

Norlind, Tobias: Geschichte der Zither (Stockholm 1936, sloupec 291–296).
Mazur, Leopold: Z dějin hostinských živností v Brně (Společenstvo hostinských a kavárníků v Brně – k padesátému výročí 15. 4. 1885 – 1936, s. 9).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 39).
Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980 s. 45).
Kurfürst, Pavel: Existovala brněnská houslařská škola? (Hudební nástroje, 18, 1981, č. 1, s. 17–19, č. 2, s. 60–61, č. 3, s. 103–104, č. 4, s. 141–143).
Kurfürst, Pavel: Breitolina – zapomenutý vynález brněnského nástrojaře. (Hudební nástroje, 22, 1985, č. 2, s. 61–62).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
 
Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 17.11.2002