Český hudební slovník osob a institucí

Buchta, Franz 2)

Charakteristika: Klavírník

Datum narození/zahájení aktivity: 22.6.1818
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 23.3.1899

Buchta, Franz 2), klavírník, narozen 22. 6. 1818, Brno, zemřel 23. 3. 1899 tamtéž.

Syn výrobce klavírů Johanna Buchty. Bratr výrobce klavírů Wilhelma Buchty. V letech 1831–1833 se vyučil u svého otce v Brně. Jako tovaryš u něho pracoval až do roku 1841. V letech 1841–1851 pracoval u bratra Wilhelma Buchty, jehož dílnu v Brně na nynější Kounicově ulici (Leichenhofgasse 17) po jeho smrti v roce 1851 převzal. 1851–1860 pracoval u něho Karl Buchta, 1856–1865 měl tovaryše Karla Hoffmanna. V roce 1860 se mu narodil syn Rudolf, 1862 syn Franz a v roce 1863 syn Karl. V letech 1872–1878 pracoval u něho jako tovaryš Emanuel Bartl. 1873–1876 vyučil svého syna Rudolfa, 1875–1877 syna Franze a v letech 1876–1877 syna Karla. Všichni tři synové u něho zůstali pracovat: 1876–1883 Rudolf, 1877–1885 Franz, 1878–1885 Karl. V roce 1885 odešel Franz Buchta na odpočinek a firmu předal synu Franzovi. Řada klavírů této firmy je dodnes v užívání.

Literatura:

Kurfürst, Pavel: Brněnské klavírnictví v 18. a 19. století. (Opus musicum, 11, 1979, č. 9, s. 270–273).
Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 47).
Kurfürst, Pavel: Buchta und Bachmann: Zwei große Namen im märischen Klavierbau zweier Jahrhunderte. (Das Musikinstrument, 33, 1984, č. 9, s. 26–34).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002