Český hudební slovník osob a institucí

Carda, Miloslav

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 18.6.1913
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 15.1.1983

Carda, Miloslav, houslař, narozen 18. 6. 1913, Liberec–Horní Růžodol, zemřel 15. 1. 1983, Velký Osek.

Vyučil se u houslařů Benjamina Patočky a Josefa Patočky v Jičíně v letech 1927–1931. S Josefem Patočkou pracoval až do roku 1939, kdy byl Patočka zatčen gestapem. V závodě Josefa Patočky zůstal Carda až do roku 1945. V tomto roce působil krátce u Josefa Kreutzera v Brně, v letech 1948–1950 v Kopidlně, 1950–1952 ve Vratislavicích u Liberce, 1952–1953 v Hradci Králové a 1953–1955 v Opočně. V letech 1955–1973 měl vlastní dílnu v Ostravě. V roce 1973 se přestěhoval do Velkého Oseku, kde působil až do své smrti. Byl členem Kruhu umělců houslařů. Kromě nových nástrojů, které stavěl podle modelů Stradivariho a Guarneriho, se zabýval, zejména ve Velkém Oseku, výrobou imitací starých nástrojů. Do těchto vlepoval vignety různých mistrů. Tónové kvality jeho nástrojů jsou nápadně rozdílné, řemeslná práce je dobrá, lak poloolejoý žlutočervený. Dobré dřevo, které používal, pocházelo z Patočkovy dílny.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 41).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 95).

Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002