Český hudební slovník osob a institucí

Čermáková, Marta

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 2.9.1902

Čermáková, Marta, houslař, narozena 2. 9. 1902, Kutná Hora.

Dcera a žákyně Josefa Antonína Čermáka. Otec ji vychovával mimořádně přísně, nedovolil jí se vdát. Nakonec se stala stejným podivínem jako on. V dílně se věnovala pouze drobným opravám. V práci nijak nevynikala, na nové nástroje nestačila. Po smrti svého otce v roce 1946 dílnu převzala. Vedlo se jí špatně, proto houslařské činnosti zanechala a byla zaměstnána v jiném oboru.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 42).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 152).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 96).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002