Český hudební slovník osob a institucí

Diener, Franz

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 10.4.1790
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 3.2.1866

Diener, Franz, houslař, narozen 10. 4. 1790, Kraslice, zemřel 3. 2. 1866 tamtéž.

Syn a žák Josefa Dienera. Otec houslaře Ignaze Dienera. Pracoval v Kraslicích. Vyráběl většinou levné housle, byl však velmi zručným houslařem. V letech 1854–1856 měl dílnu v Karlových Varech.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 42).
Fiala, Jaroslav – Keller, Jindřich – Matějček, Jiří: Kraslice, město a hudba (Kraslice 1970, s. 12).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002