Český hudební slovník osob a institucí

Diener, Ignaz 1)

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 1.11.1820
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1909

Diener, Ignaz 1), houslař, narozen 1. 11. 1820, Kraslice, zemřel 1909, Šanov.

Syn a žák Franze Dienera v Kraslicích. Po vyučení cestoval jako tovaryš po Rakousko-Uhersku, Rusku, Německu a Francii. Stal se zručným houslařem. Vrátil se do Kraslic, kde pracoval především pro obchodníky s hudebními nástroji. Řadu nelakovaných nástrojů dodával také přímo houslařům ve vnitrozemí. Byl svobodný a stáří trávil v chudobinci v Šanově. Jeho smrtí skončilo kraslické houslařství.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 42).
Fiala, Jaroslav – Keller, Jindřich – Matějček, Jiří: Kraslice, město a hudba (Kraslice 1970, s. 12).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002