Český hudební slovník osob a institucí

Dvořák, Jaroslav Antonín

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 19.4.1861
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 12.6.1921

Dvořák, Jaroslav Antonín, houslař, narozen 19. 4. 1861, Praha, zemřel 12. 6. 1921, Zbraslav u Prahy.

Byl synem a žákem houslaře Jana Baptisty Dvořáka a bratrem houslaře Karla Boromejského Dvořáka. U otce pracoval do roku 1885, kdy se osamostatnil a otevřel si dílnu ve Spalené ulici č. 44 v Praze. V roce 1883 se oženil. 1885 se mu narodila dcera Emilie a v roce 1887 syn Karel Josef, kterého v letech 1902–1906 vyučil. V roce 1895 byl zvolen předsedou Společenstva houslařů. Pracoval podle modelů Stradivariho a Guarneriho. Byl dobrým opravářem a restaurátorem. Na jubilejní zemské výstavě v Praze roku 1891 a na výstavě v Plovdivu získal čestné diplomy za vystavené nástroje.


Literatura:

Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Kůs, Lev: Vývoj pražského houslařství (Hudba a národ, Praha 1940, s. 107–113).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 44–45).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 149–150).
Budiš, Ratibor: Housle v proměnách staletí (Praha 1975, s. 34–40).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 98–99).

Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 17.11.2002