Český hudební slovník osob a institucí

Finger, Josef

(Fingr)
Charakteristika: Výrobce smyčcových a dřevěných dechových nástrojů

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1770
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 3.2.1856

Finger, Josef (psán též Fingr), výrobce smyčcových a dřevěných dechových nástrojů, narozen 1770, Brno, zemřel 3. 2. 1856 tamtéž.

V letech 1776–1779 se vyučil u Johanna Buchty v Brně. 1779–1789 pracoval jako tovaryš u různých mistrů. V roce 1790 se osamostatnil v Brně na nynější České ulici (Neu Fröhlicher Gasse 155). Roku 1804 se oženil v Brně s Josefou Franzovou. 12. 11. 1804 se mu narodil syn Josef Jakob. 19. 5. 1806 byl přijat do stolařského cechu. 22. 5. 1806 získal v Brně měšťanské právo. 21. 6. 1809 se mu narodil syn Heinrich Aloys Josef, 23. 6. 1811 syn Anton Liborius, 11. 6. 1813 syn Adalbert Aloys a v roce 1814 syn Aloys. 17. 1. 1815 se narodila dcera Aloisie a v roce 1820 dcera Karolina. V letech 1824–1828 vyučil svého syna Adalberta Aloyse. 1826–1830 se u něho vyučil Anton Vasner z Brna. 30. 9. 1834 zemřela dcera Karolina a 6. 12. 1854 manželka Josefa. V roce 1855 se přestěhoval na nynější Měnínskou ulici (Mönitzergasse 517). V roce 1856 převzal jeho dílnu syn Adalbert Aloys.

Literatura:

Kurfürst, Pavel: Brněnské klavírnictví v 18. a 19. století. (Opus musicum, 11, 1979, č. 9, s. 270–273).
Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 61–63).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002