Český hudební slovník osob a institucí

Forberger, Franz

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 13.11.1868
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 31.10.1941

Forberger, Franz, houslař, narozen 13. 11. 1868, Moravský Lačnov (Svitavy), zemřel 31. 10. 1941, tamtéž.

Sedlák který pracoval jako samouk od roku 1890 do roku 1941. Zhotovil celkem 530 houslí a 20 violoncell. Pracoval podle modelů Stradivariho a Guarneriho. Používal světle červenohnědý olejový lak. Jeho práci lze hodnotit jako průměrnou.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 49).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002