Český hudební slovník osob a institucí

Galler, Johann

Charakteristika: Výrobce dřevěných a nátrubkových nástrojů

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1780

Galler, Johann, výrobce dřevěných a nátrubkových nástrojů, narozen 1780, Vídeň.

V letech 1796–1800 se vyučil u Johanna Buchty v Brně. V letech 1800–1807 pracoval jako tovaryš u různých vídeňských nástrojařů. V roce 1807 se osamostatnil v Brně. 30. 6. 1808 získal v Brně měšťanské právo. V roce 1813 odešel z Brna do Vídně.

Literatura:

Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980 s. 63).
Kurfürst, Pavel: Existovala brněnská houslařská škola? (Hudební nástroje, 18, 1981, č. 1, s. 17–19, č. 2, s. 60–61, č. 3, s. 103–104, č. 4, s. 141–143).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002