Český hudební slovník osob a institucí

Habermehl, Erasmus

Charakteristika: Výrobce hudebních nástrojů


Habermehl, Erasmus, výrobce hudebních nástrojů, 1610, Praha.

Byl od roku 1610 císařským instrumentářem na pražském dvoře, a proto nejuznávanějším nástrojařem v Čechách. Jeho nástroje se nedochovaly.


Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 51).
 
Pavel Kurfürst
 

Datum poslední změny: 17.11.2002