Český hudební slovník osob a institucí

Hallas, Josef 1)

Charakteristika: Výrobce dřevěných a nátrubkových dechových nástrojů, kytar a citer

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1779
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 31.10.1892

Hallas, Josef 1), výrobce dřevěných a nátrubkových dechových nástrojů, kytar a citer, narozen 1779, Praha, zemřel 31. 10. 1892, Brno.

V letech 1792–1796 se vyučil u Franze Doleische v Praze. 1796–1812 pracoval jako tovaryš u různých nástrojařů v Čechách. V roce 1807 se v Praze oženil a v roce 1809 se narodil syn Josef . Roku 1812 se odstěhoval do Brna, kde pracoval jako tovaryš až do roku 1820 u Johanna Buchty. V roce 1821 se osamostatnil v Brně na nynější Hybešově ulici (Strassengasse 18, po přečíslování 23). V letech 1821–1823 vyučil svého syna Josefa. V roce 1841 u něho pracoval jako tovaryš Václav František Červený z Hradce Králové. 5. 6. 1844 získal v Brně měšťanské právo.

Literatura:

Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.– 19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 67).
Kurfürst, Pavel: Tradice brněnské výroby dechových nástrojů. (Časopis Moravského muzea, vědy společenské, 66, 1981, s. 237–241).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002