Český hudební slovník osob a institucí

Hell, Sebastian

Charakteristika: Houslař a výrobce dechových nástrojů

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1814
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 17.11.1835

Hell, Sebastian, houslař a výrobce dechových nástrojů, narozen 1814, Plössberg v Bavorsku, zemřel 17. 11. 1835, Brno.
 
Bratr výrobce hudebních nástrojů Ferdinanda Hella v Brně. V roce 1830 přišel se svým bratrem do Brna jako houslařský tovaryš. Až do své smrti v roce 1835 pracoval u bratra Ferdinanda.

Literatura:

Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.– 19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 71).
Kurfürst, Pavel: Tradice brněnské výroby dechových nástrojů. (Časopis Moravského muzea, vědy společenské, 66, 1981, s. 237–241).
Kurfürst, Pavel: Existovala brněnská houslařská škola? (Hudební nástroje, 18, 1981, č. 1, s. 17–19, č. 2, s. 60–61, č.3, s. 103–104, č. 4, s. 141–143).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002