Český hudební slovník osob a institucí

Huittl, Ignaz

(Hüttl, Hütel)
Charakteristika: Výrobce dřevěných dechových nástrojů


Huittl, Ignaz (psán též Hüttl, Hütel), výrobce dřevěných dechových nástrojů, kolem 1800, Kraslice.
 
Jeho specialitou byly fagoty. V evropských muzejních sbírkách se jich zachovalo celkem sedm a jeden klarinet.

Literatura:

Keller, Jindřich: Píštělníci a trubaři (Sborník Národního muzea v Praze XXIX, řada A, 1975, s. 228).
 
Pavel Kurfürst
 

Datum poslední změny: 13.11.2002