Český hudební slovník osob a institucí

Karella, Karel

Charakteristika: Řezbář

Datum narození/zahájení aktivity: 6.7.1866
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1955

Karella, Karel, řezbář, narozen 6. 7. 1866, Praha, zemřel 1955 tamtéž.
 
V letech 1880–1884 se vyučil řezbářem u Ferdinanda Klímy a Eduarda Kadraby v Praze. V roce 1892 se osamostatnil v Praze. Pro pražské houslaře Karla Boromejského Dvořáka a Eduarda Emanuela Homolku vyřezával podle dodaných vzorů houslové, violové a violoncellové hlavičky.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 66).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 13.11.2002