Český hudební slovník osob a institucí

Kirchner, Jakob

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1590
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1670

Kirchner, Jakob, houslař, narozen 1590, zemřel 1670, Andělská Hora.
 
Byl zakladatelem venkovského střediska soustředěné individuální výroby houslí v Andělské Hoře. Začal tam pracovat někdy v období let 1610–1612. Během 137 let trvání houslařské výroby v této oblasti Jeseníků pracovalo ve dvanácti obcích, soustředěných kolem Andělské Hory nejméně třicetdva houslařů. Tamní houslařství zaniklo již v roce 1749, ještě před možným vznikem manufakturní výroby. Po jeho zániku se výroba hudebních nástrojů v Andělské Hoře a okolí soustředila na výnosnější varhanářství. Podle několika zachovaných nástrojů z této oblasti lze usuzovat, že šlo o výrobu sice profesionální, ale na poměrně nízké řemeslné úrovni. Charakter violinových nástrojů z Jesenicka připomíná staré nástroje polských houslařů z rodu Grobliczů a Dankwartů. Podle toho lze usuzovat na vzájemné styky krakovských a jesenických houslařů.

Literatura:

Indra, Bohumír: Houslařství a varhanářství v oblasti Jeseníků v 17.–19. století (Časopis Slezského muzea XVII, 1968, s. 24–44).
Kurfürst, Pavel: Vztahy mezi profesionální individuální, manufakturní a lidovou výrobou houslových nástrojů v českých zemích. (Hudební nástroje, 23, 1986, č. 2, s. 58–59).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 305).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 14.11.2002