Český hudební slovník osob a institucí

Kleinhans, Johann Georg 1)

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1661
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 16.12.1716

Kleinhans, Johann Georg 1), houslař, narozen 1661, Unterpinswang u Vilsu v Tyrolsku, zemřel 16. 12. 1716, Faulenbach.
 
V letech 1675–1680 se vyučil u houslaře Johanna Paula Schorra v Innsbrucku. Do roku 1690 pracoval u něho jako tovaryš. V letech 1690–1693 pracoval jako tovaryš u Hannse Khögla ve Vídni. 23. 5. 1692 žádal u brněnské městské rady o měšťanské právo. V roce 1694 odešel z Vídně do Brna, kde se osamostatnil. 24. 6. 1695 získal v Brně měšťanské právo. V roce 1700 odešel z Brna do Faulenbachu V roce 1713 se podruhé oženil a v roce 1714 se mu narodil syn Johann Georg, který v letech 1752–1771 působil jako houslař ve Füssenu v Tyrolsku. Jalovec nesprávně považuje Joganna Georga Kleinhanse za nejstaršího zjištěného houslaře v Brně.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 66).
Kurfürst, Pavel: Brünner Geigenbauer I. Bernard Johann Wutzelhofer (1789–1861). (Časopis Moravského muzea, vědy společenské, 62, 1977, s. 227–23).
Kurfürst. Pavel: Brünner Geigenbauer II. Johann Kleinhans (1695, 1696). (Časopis Moravského muzea, vědy společenské, 63, 1978, s. 261–265).
Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980 s. 77–79).
Kurfürst, Pavel: Existovala brněnská houslařská škola? (Hudební nástroje, 18, 1981, č. 1, s. 17–19, č. 2, s. 60–61, č. 3, s. 103–104, č. 4, s. 141–143).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 119)
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 14.11.2002