Český hudební slovník osob a institucí

Kohlert, Ignaz

(Köhler)
Charakteristika: Výrobce dřevěných dechových nástrojů

Datum úmrtí/ukončení aktivity: Zemřel po 1846

Kohlert, Ignaz (též Köhler), výrobce dřevěných dechových nástrojů, zemřel po 1846, Kraslice.
 
Je prvním známým nástrojařem tohoto jména. V letech 1809–1847 vyráběl v Kraslicích dřevěné dechové nástroje. Národní muzeum v Praze vlastní jeho basetový roh. Byl pravděpodobně otcem Vizenze Kohlerta, výrobce dřevěných dechových nástrojů v Kraslicích.

Literatura:

Keller, Jindřich: Píštělníci a trubaři (Sborník Národního muzea v Praze XXIX, řada A, 1975, s. 228).
Fiala, Jaroslav – Keller, Jindřich – Matějček, Jiří: Kraslice, město a hudba (Kraslice 1970, s. 39).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 14.11.2002