Český hudební slovník osob a institucí

Kolář, František

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 23.3.1869
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 31.5.1935

Kolář, František, houslař-samouk, rolník, narozen 23. 3. 1869, Brtev u Lázní Bělohrad, zemřel 31. 5. 1935 tamtéž.
 
Rolník, který pro své zaujetí stavbou houslí často zanedbával hospodářství. Byl naprostým samoukem, vyrobil však poměrně velké množství nástrojů. Experimentoval s klenutím desek, s různými laky, které se sám připravoval. Jeho housle ze zápalek byl vystavovány v Londýně. Spisovatel Karel Václav Rais o něm napsal povídku "Nermuť".

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 68).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 121).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 14.11.2002