Český hudební slovník osob a institucí

Křepelka, Josef

Charakteristika: Houslař


Křepelka, Josef, houslař, 1833–1873, Jihlava.
 
Vyráběl kytary, citery a housle. Zachovalo se několik exemplářů jeho kytarových citer. Pracoval pečlivě, ale jeho housle neznějí příliš dobře. Byl prvním českým houslařem v Jihlavě.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 71–72).
 
Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 14.11.2002