Český hudební slovník osob a institucí

Kuntz, Franz

(Kunz)
Charakteristika: Výrobce dechových nástrojů

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1710
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 25.3.1762

Kuntz, Franz (psán též Kunz), výrobce dechových nástrojů, narozen 1710, Bavorsko, zemřel 25. 3. 1762, Brno.
 
Bratr výrobce dechových nástrojů Karla Kuntze. V roce 1752 přišel spolu se svým bratrem Karlem a jeho synem Johannem do Brna. V letech 1752–1762 pracoval u bratra Karla na nynějším Kapucínském náměstí (Kohlmarkt 304).

Literatura:

Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 89).
Kurfürst, Pavel: Tradice brněnské výroby dechových nástrojů. (Časopis Moravského muzea, vědy společenské 66, 1981, s. 237–241).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 15.11.2002