Český hudební slovník osob a institucí

Kuntz, Peter

(Kunz)
Charakteristika: Houslař a výrobce dechových nástrojů

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1751
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 15.6.1820

Kuntz, Peter (též Kunz), houslař a výrobce dechových nástrojů, narozen 1751, Bavorsko, zemřel 15. 6. 1820, Brno.
 
Syn výrobce dechových nástrojů Johanna Kuntze. V roce 1752 se přestěhoval s otcem do Brna. V letech 1766–1770 se vyučil u svého otce a do roku 1797 u něho pracoval jako tovaryš. V roce 1775 se v Brně oženil s Theresií Čermákovou. Roku 1776 se narodila dcera Anna a 1785 syn Anton. V roce 1797 převzal po otcově smrti dílnu na nynějším Kapucínském náměstí (Kohlmarkt 304). 1797–1802 vyučil syna Antona. 17. 11. 1807 získal v Brně měšťanské právo. Asi se zabýval především obchodem, protože v roce 1816 objednal u firmy Schöllnast z Bratislavy 38 nástrojů za 425 zlatých, později 28 nástrojů za 378 zlatých a v letech 1816–1818 několik set nástrojů za celkovou sumu 5000 zlatých.

Literatura:

Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 91).
Kurfürst, Pavel: Tradice brněnské výroby dechových nástrojů. (Časopis Moravského muzea, vědy společenské, 66, 1981, s. 237–241).
Kurfürst, Pavel: Existovala brněnská houslařská škola? (Hudební nástroje 18, 1981, č. 1, s. 17–19, č. 2, s. 60–61, č. 3, s. 103–104, č. 4, s. 141–143).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 15.11.2002