Český hudební slovník osob a institucí

Lausmann, Anton

Charakteristika: Výrobce nátrubkových nástrojů

Datum narození/zahájení aktivity: 28.4.1761
Datum úmrtí/ukončení aktivity: Zemřel po 1818

Lausmann, Anton, výrobce nátrubkových nástrojů, narozen 28. 4. 1761, Kraslice, zemřel po 1818 tamtéž.
 
Pravděpodobně se vyučil a pracoval u Josepha Simona Angera v Kraslicích. V roce 1785 se oženil. Z let 1789–1791 jsou známy jeho dechové nástroje. Nástrojaři tohoto jména pracovali v Kraslicích ještě v období první republiky.

Literatura:

Fiala, Jaroslav – Keller, Jindřich – Matějček, Jiří: Kraslice, město a hudba (Kraslice 1970, s. 15, 28, 40).
Keller, Jindřich: Píštělníci a trubaři (Sborník Národního muzea v Praze XXIX, řada A, 1975, s. 229).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 15.11.2002