Český hudební slovník osob a institucí

Nehyba, Josef

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 11.4.1903
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 23.8.1971

Nehyba, Josef, houslař, narozen 11. 4. 1903, Ústí u Hranic na Moravě, zemřel 23. 8. 1971.
 
Po gymnáziu absolvoval na vyšší lesnické škole v Hranicích na Moravě. Do roku 1958 vystřídal asi sedm zaměstnání, vesměs v různých lesních závodech. V letech 1940–1943 se vyučil u pražského houslaře Julia Hubičky. Specializoval se na rezonanční dřevo a již v květnu 1945 podal na ministerstvo lesů návrh na zužitkování rezonančního dřeva. Od roku 1946 byl pověřen dozorem nad manipulací s tímto materiálem. Spolupracoval na návrhu norem pro rezonanční dřevo a napsal brožurku Rezonanční dříví. Od roku 1958 byl v invalidním důchodu. V roce 1963 nastoupil na zkrácený pracovní úvazek do Služeb města Ostravy jako houslař. V roce 1964 se osamostatnil ve Starém Městě u Frýdku-Místku, kde měl houslařskou dílnu. V roce 1965 se stal členem Kruhu umělců houslařů. Postavil asi sedmdesát nástrojů. Zemřel na následky smrtelného úrazu.

Literatura:

Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 138–139).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 16.11.2002