Český hudební slovník osob a institucí

Nejedlý, Roman

Charakteristika: skladatel, hudební pedagog, ředitel kůru, varhaník, sbormistr, organizátor hudebního dění a nakladatel,

Datum narození/zahájení aktivity: 9.4.1844
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 25.2.1920

Nejedlý, Roman, skladatel, hudební pedagog, ředitel kůru, varhaník, sbormistr, organizátor hudebního dění a nakladatel, narozen 9. 4. 1844, Dětenice (okres Jičín), zemřel 25. 2. 1920, Mnichovo Hradiště.

 

Roman Nejedlý, otec Zdeňka Nejedlého, získal základy hudebního vzdělání u Josefa Foerstra (děd skladatele Josefa Bohuslava Foerstra) v Osenicích a byl členem chlapeckého pěveckého sboru, který zpíval při různých příležitostech v kostele. Studoval reálnou školu v Jičíně, od třetího ročníku přešel do Prahy. Po ukončení studia získal místo na Okresním úřadu v Libáni (praktikant, neplacený písař). Ve studiu pokračoval v Praze na učitelském ústavu, kde se seznámil s moderními metodami vyučování (absolvoval 1863), a zároveň studoval na varhanické škole u Františka Blažka (1861). Od roku 1864 působil jako učitelský pomocník v Mnichově Hradišti, založil a řídil pěvecký spolek Lubor, hrál na kůru na varhany, spolupracoval s ochotníky a přivydělával si vyučováním v německé soukromé škole. Od roku 1867 vyučoval v klášterní škole v Bělé pod Bezdězem a po návratu z vojenské služby získal místo na chlapecké obecné škole v Litomyšli (1871–1901). Výrazně se zde podílel na rozvoji kulturního života, vstoupil do Měšťanské besedy a Akademického spolku. V letech 1872–83 řídil pěvecký spolek Vlastimil, se kterým nastudoval Prodanou nevěstu a Hubičku Bedřicha Smetany. Repertoár rozšířil o skladby místních skladatelů, komickou operetu, lidové písně a vnesl do vystoupení prvek humoru. Zkoušky řídil po jednotlivých hlasech a noty rozepisoval podle schopností jednotlivých zpěváků. V Litomyšli se seznámil s Aloisem Jiráskem a Aloisem Vojtěchem Šmilovským. V roce 1901 odešel ze zdravotních důvodů do důchodu, přechodně žil v Praze a od roku 1918 v Mnichově Hradišti.

Patřil k nejvýznamnějším pedagogům své doby, podílel se na formování českého školství a pedagogiky. Vytvořil školy pro hru na různé nástroje a zpěv. Využíval ve vyučování lidovou píseň, vytvářel nové učební pomůcky, rozmanité návody, vnášel do výuky prvky zábavy a vedl žáky k samostatné práci s učebnicí. Největší důraz kladl na zpěv, který považoval za základ hudebního vzdělání. Metodické části doplňoval velkým množstvím praktických cvičení. Za své didaktické pomůcky získal ocenění na Jubilejní výstavě v Praze (1891) a Národopisné výstavě českoslovanské v Praze (1895).

V Litomyšli založil nakladatelství hudebních děl, ve kterém vydával skladby své i jiných autorů. Velmi rozšířenými a důležitými se staly pro vyučování sbírka mužských čtverozpěvů Vlastimil (70. a 80. léta – 37 sešitů) a sbírka smíšených čtverozpěvů Libuše (80. léta, 10 sešitů). Sbory byly nenáročné, dostupné většině amatérů ve městech i na venkově, čerpaly z lidového prostředí a obsahovaly komické prvky. Roman Nejedlý svými sbory reagoval na vysokou úroveň vydávaných vokálních skladeb, které mohla provádět jen nejlepší pěvecká tělesa. Byl autorem příspěvků do Věstníku pěveckého, Věstníku pěveckého a hudebního a také do školních učebnic s nehudební tematikou. Kromě notových materiálů, učebnic a učebních pomůcek vydával průvodce, komerční texty a kuplety.

Jako skladatel se zaměřil na tvorbu zejména pro housle, klávesové nástroje a písně. Dále komponoval frašky a zpěvohry hojně provozované na tehdejších zábavách. Mezi nejvýznamnější patřila fraška Sezení městské rady v Mrkvanticích, která byla provedena v mnoha městech v Čechách a na Slovensku, v letech 1928 a 1929 ji vysílal rozhlas. V Litomyšli spolupracoval Roman Nejedlý s humoristy ze sdružení Hnízdo kosů litomyšlských, v jejichž spolku působil jako zpěvák, textař, režisér frašek, skladatel a dirigent. Vedle hudby světské komponoval písně k bohoslužebným svátkům, sborové skladby pro svatby, pohřby a další události.


Dílo:

Dílo hudební (výběr):

 

Školy zpěvu

Škola zpěvu. Pro mládež národních a středních škol i vůbec pro každého, jenž se hudebnímu umění věnovati míní (Mikuláš a Knapp, Praha 1871).

Společenský zpěvníček pro mládež. Sbírka písní vlasteneckých, školních a společenských ku potřebě ve škole, doma a zvlášť při výletech (Mikuláš a Knapp, Praha 1873).

Návod ku vyučování dvouhlasého zpěvu. Pro mládež obecných a občanských škol (Mikuláš a Knapp, Praha 1876).

 

Housle

Praktická škola na housle se zvláštním zřetelem ku cvičení sborovému (4 sešity, Mikuláš a Knapp, Praha 1874–76, 25 vydání v dalších letech).

Třetí poloha houslová (Knapp, Praha 1881).

Výbor duet pro 2 housle. Ku docílení jistoty v tónu. Co pokračování ku své Praktické škole (Mikuláš a Knapp, Praha 1882).

Perličky op. 23, národní písně slovanské pro 3 housle a violoncello (Nejedlý, Litomyšl 1883).

Národní písně pro útlou školní mládež pro housle (Nejedlý, Praha 1883).

Druhá, čtvrtá, pátá a ostatní polohy houslové (Knapp, Praha 1884).

Národní písně pro 2 housle op. 79 (Nejedlý, Litomyšl 1896).

Učebnice houslová od nejprvnějších začátků počínající dle vlastního postupu zpracovaná, vybranými slovanskými a jinými písněmi a melodiemi v příkladech doložená, op. 100 (11 sešitů, Nejedlý, Královské Vinohrady 1898–1902).

Zvonky, národní písně slovanské pro sólové housle ve dvoj- i vícehmatech v prvé poloze bez průvodu op. 109 (Nejedlý, Litomyšl 1901).

Zábavný věnec, 8 lehkých duet pro 2 housle na motivy národních písní op. 110 (Nejedlý, Královské Vinohrady).

11 duet pro (2) housle v snadném slohu ve všech tóninách první polohy op. 116 (Nejedlý, Královské Vinohrady 1903).

2 vánoční písně pro 2, 4 a 6 housle čili dueta pro 3 oddělení op. 130 (Barvitius, Praha 1919).

 

Klavír, harmonium, varhany

Emilie, polka-třasák (Nejedlý, Litomyšl 1892).

Milada a Zdeněk: malí pianisté, postupná melodická cvičení na pianě, s ohledem pro malé ruce, op. 31 (2 díly, Nejedlý, Litomyšl).

Příprava k naučení se hře na varhany neb na harmonium od nejprvnějších začátků hledě k samoukům na základě kostelních písní op. 40 (Litomyšl 1898).

Lásky bol, valčík pro klavír op. 67 (Nejedlý, Litomyšl).

Národní písně pro piano k potřebě slabých hráčů i ku zpěvu, zvláště školní mládeži op. 103 (Nejedlý, Královské Vinohrady 1900–04).

Vlastenecké zpěvy pro klavír/harmonium op. 115 (Nejedlý, Královské Vinohrady 1903).

Melodické věty snadné, původní pro varhany, harmonium nebo klavír v obyčejných dur a moll tóninách op. 118 (Nejedlý, Královské Vinohrady 1903).

 

Ostatní insturmentální

Škola na flautu (Knapp, Praha 1885).

Do světa, kvapík pro dechovou hudbu.

Hedvika, polka pro orchestr.

Na shledanou, kvapík pro orchestr.

 

Písně

Staré Panny, dvojzpěv pro dva převlečené pány nebo pro dvě dámy a klavír op. 53 (text Jaroslav Gallat, Nejedlý, Královské Vinohrady 21907).

Ukolébavka pro vyšší hlas a klavír op. 54 (z veselohry Zápas o nevěstu, text Stanislav Hrabě, Nejedlý, Litomyšl 1896).

Náš zpěv pro baryton a klavír op. 56 (také verze pro mužský sbor, text Vítězslav Hálek, Nejedlý, Litomyšl).

Bleší duetto pro zpěv a klavír op. 59 (text Jaroslav Gallat, Nejedlý, Litomyšl).

Knajpiáni, komický dvojzpěv pro 2 pány a klavír op. 61 (text Jaroslav Gallat, Nejedlý, Litomyšl).

Chudobná panenka, dvojzpěv pro soprán a tenor v tempu sousedské op. 70 (text Josef Šimon, Nejedlý, Litomyšl).

Vrána policajt, komický výstup pro bas a klavír op. 74 (Nejedlý, Praha).

Nedělní klid pro zpěv a klavír op. 77 (text Jaroslav Gallat, Nejedlý, Litomyšl).

Vrátí se zas pro zpěv a klavír op. 78 (text Jaroslav Gallat, Nejedlý, Litomyšl).

Roentgenova fotografie pro 2 zpěváky a klavír op. 80 (sbírka Komické zpěvy, text Karel Otakar Hubálek, Nejedlý, Litomyšl).

Staří mládenci pro 2 zpěváky a klavír op. 81 (sbírka Komické zpěvy, text Karel Otakar Hubálek, Nejedlý, Litomyšl).

Ať neslyší pro zpěv a klavír op. 82 (sbírka Komické zpěvy, text Karel Otakar Hubálek, Nejedlý, Litomyšl 1881).

Ta doba nynější pro zpěv a klavír op. 83 (sbírka Komické zpěvy, text Karel Otakar Hubálek, Nejedlý, Litomyšl).

Tak se točí svět pro 2 zpěváky a klavír op. 84 (sbírka Komické zpěvy, text Karel Otakar Hubálek, Nejedlý, Litomyšl).

To by mělo být pro 2 zpěváky a klavír op. 85 (sbírka Komické zpěvy, text Karel Otakar Hubálek, Nejedlý, Litomyšl).

Kukačka pro 2 zpěváky a klavír op. 91 (Nejedlý, Litomyšl).

Bicyklistka pro zpěv a klavír, sólový výstup pro pána ustrojeného za bicyklistku op. 94 (Nejedlý, Litomyšl).

Zpěv lásky pod večer pro střední hlas a klavír op. 95 (z veselohry Zápas o nevěstu, Nejedlý, Litomyšl).

Pod tvojím okénkem pro soprán a tenor op. 96 (z veselohry Zápas o nevěstu, Nejedlý, Litomyšl 1898).

Od Šumavy až v Tatry pro střední hlas a klavír op. 97 (text Svatopluk Čech, Nejedlý, Královské Vinohrady 1908).

Ozvi se, má milá; Kantor pro zpěv a klavír (z veselohry Zápas o nevěstu, Nejedlý, Litomyšl).

Kukaččino proroctví, veselý dvojzpěv pro pána a dámu (text Jaroslav Gallat, Šváb, Praha).

 

Mužské sbory

Tatrám, mužský sbor op. 97 (Nejedlý, Královské Vinohrady 1909).

Vytrvej, mužský sbor op. 111 (Nejedlý, Královské Vinohrady 1902).

Upřímná láska, mužský sbor op. 117 (1905).

Jarní pochod pro sóla a mužský sbor op. 120 (Nejedlý, Královské Vinohrady 1905).

Nezapadne slunce slávy pro mužský sbor op. 122 (Nejedlý, Královské Vinohrady).

Slavnostní zpěv, mužský sbor na oslavu sňatku J. C. K. V. korunního prince Rudolfa se Štěpánou (Nejedlý, Litomyšl).

Česká píseň (text Svatopluk Čech).

Naše země.

Odvedený.

Pěvecký pozdrav.

Písně slovanské.

Rozloučení.

U zpovědi.

Aj, hory, hory.

Černooké děvče.

Dobrou noc.

Hymna večerní.

Ještě jen jedinou.

Kdo za pravdu horí.

Lásky touha.

Má milá, co to vyšíváš?

V našej dědinôčke.

Všeslovanská.

Zapadej slunéčko.

Zastaveníčko.

 

Ostatní sbory

Rybářka, ženský sbor op. 104 (text Karel Otakar Hubálek, Nejedlý, Litomyšl).

Hvězdičky pro ženský/dětský sbor op. 126 (Nejedlý, Královské Vinohrady 1907).

Dobrou noc, smíšený sbor.

Mařenka, smíšený sbor.

Pantáta ze mlýna, smíšený sbor.

Smutná novina, smíšený sbor.

Májová, smíšený sbor.

 

Chrámové skladby

12 pohřebních písní pro soprán, alt, bas s průvodem hudby (č. 1, 4, 5, 6, 11 pro 3 mužské hlasy (Nejedlý, Litomyšl 1881).

Ty, jenž sídlíš na výsosti, píseň ke mši svaté pro smíšený sbor a varhany (text Josef Zaříčanský, Nejedlý, Praha 1884).

Odpočinutí věčné, mše za zemřelé pro smíšený sbor, varhany a smyčce op. 25 (Nejedlý, Litomyšl 1884).

Jubilení císařské Te Deum pro smíšený sbor a varhany na oslavu čtyřicetiletého panování Františka Josefa op. 34 (Nejedlý, Královské Vinohrady).

Sestupte andělové, sbor ku čtyřem oltářům o slavnosti Božího těla pro smíšený sbor a orchestr op. 90 (Nejedlý, Královské Vinohrady 1897).

4 zpěvy vánoční (původní) pro 2 hlasy a bas dle libosti s obligátním průvodem varhan neb harmonia ku potřebě o vánočních slavnostech ve škole neb jakožto vložky kostelní op. 112, pro smíšený sbor a varhany/harmonium (1. Doba vánoční, 2. Svátky vánoční, 3. Jaká radost, 4. Sláva Bohu na výsosti; Nejedlý, Královské Vinohrady 1903).

3 zpěvy vánoční pro soprán, alt, bas a varhany/harmonium op. 119 (Nejedlý, Královské Vinohrady 1905).

Mariánské písně k májovým pobožnostem pro 2 ženské/dětské hlasy a varhany/harmonium op. 125 (Nejedlý, Královské Vinohrady 1906).

Zdrávas Královno! Salve Regina!, pro jeden hlas a varhany (text český a latinský, Nejedlý, Královské Vinohrady).

Vložky kostelní pro dětský/ženský sbor a varhany (Nejedlý).

 

Zpěvohry

Král Vondráček XXVII, potomek a nástupce slavného druhdy Krále Vondry XXVI, opereta o 3 jednáních (Mikuláš a Knapp, Praha 1876; premiéra Litomyšl 24. 2. 1873).

Sezení městské rady, komická opereta op. 20 (později přejmenováno na Sezení městské rady v Mrkvanticích, Brno 1882; premiéra 5. 2. 1883).

Laciná zábava v lázních, opereta op. 35 (text autor, Nejedlý 1889).

Andulka, tříaktová zpěvohra (premiéra Litomyšl 1892; další provedení Brno, Plzeň, Hradec Králové, Tábor; Chicago, Cleveland, St. Luis a jinde; Ouvertura ke zpěvohře, op. 45).

Edip král (libreto August Nevšímal, podle Sofoklovy tragédie; premiéra Litomyšl 1893; Ouvertura ke zpěvohře, op. 50).

Starý rok před porotou, čili odsouzení starého roku a přivítání nového roku, velká silvestriáda s průvody op. 101 (Nejedlý, Litomyšl; premiéra Litomyšl 1896).

Zápas o nevěstu, veselohra se zpěvy o 1 jednání (Nejedlý, Brno 1896).

Morduňk při měsíčku.

 

Úpravy

Ozvěna. Sbírka vhodných a lehkých skladeb pro dechové nástroje ve hlasech rozepsaných (Nejedlý, Litomyšl 1885).

Wolfgang Amadeus Mozart: Zamilovaný, z opery Figarova svatba (úprava pro zpěv a klavír, k veselohře Zápas o nevěstu; Nejedlý, Litomyšl 1898).

Wolfgang Amadeus Mozart: Již dlouho jsem se soužil, z opery Figarova svatba (úprava pro soprán, tenor a klavír, k veselohře Zápas o nevěstu; Nejedlý, Litomyšl 1898).

Operní a jiné skladby vážného obsahu pro harmonium a piano i též pro varhany (Nejedlý, Praha 1909).

Claude Joseph Rouget de Lisle: Marseillaisa (úprava pro mužský sbor, Nejedlý, Praha).

Janko Matúška: Nad Tatrou sa blýská (úprava pro mužský sbor, Matúška, Praha).

2 sólové písně vánoční: Spanilé pacholátko, Šírá noc, upraveno pro školu i pro kostel (úprava pro malý orchestr a varhany/harmonium; Nejedlý, Královské Vinohrady).

František Škroup: Kde domov můj (úprava pro mužský sbor).

 

Dílo literární (výběr):

Myšlenky učitele co vojáka (Národní škola 1867, č. 16, s. 123–124).

Josef Foerster, řídící učitel v Osenicích na odpočinku (Posel z Budče 8, 1877, č. 49, s. 798–800).

Do Paříže. Praktická cestovní knížka pro toho, kdo neumí francouzsky (Nejedlý, Litomyšl 1889).

Podrobné plány Světové výstavy v Paříži 1889 na esplanádě před invalidovnou a na Marsově poli s náležitým vysvětlením. Přídavek: Některé nejnutnější rozmluvy francouzské s českým písmem (Nejedlý, Litomyšl 1889).

Obrázková čítanka pro začátečníky. Pomůcka při vyučování čtení a psaní pro učitele i žactvo dle postupu písmen v knihoskladní čítance (Nejedlý, Praha 1890).

Počítání v oboru čísel 1, 2, 3, 4, 5, spolu s vysvětlením početních diagramů (Nejedlý, Kostelec nad Orlicí, 1898).

Zeměpis Čech v otázkách a odpovědích (Nejedlý, Brno a Litomyšl 1879).

Zasláno (Národní listy 47, 7. 8. 1907, č. 216, s. 6).

Literatura:

I. Lexika

OSN.

ČSHS.

DČHK.

MEH.

 

II. Ostatní

Borecký, Jaromír: Stručný přehled dějin české hudby (Praha 21928).

Teichman, Josef: Zdeněk Nejedlý (Praha 1938).

Matoušek, Miloslav: Zdeněk Nejedlý. Nástin života a práce k šedesátinám (Praha 1938).

Metyš, Jaromír: Sto let od narození Romana Nejedlého (Východočeský kraj, 9. 4. 1944, č. 15 a 16).

Nejedlý, Zdeněk: Bedřich Smetana. Kniha druhá (Praha 21950).

Bolomský, Karel: Roman Nejedlý. Od roku 1844 do let osmdesátých (diplomová práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 1954).

Červinka, František: Roman Nejedlý a Litomyšl. Z tradic pedagogické a osvětové práce našich učitelů (Pardubice 1958).

Gregor, Vladimír – Sedlický, Tibor: Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku (Praha 1990).

Pár slov o Romanu Nejedlém (Echo 6, 2000, č. 2, s. 18).

Ib: Otec ministra Nejedlého byl hudebníkem (Boleslavský deník 8, 2000, č. 32, s. 10).

Nájemník, Václav: Roman Nejedlý a Litomyšl 1871–1901 (diplomová práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 2010).

Janoušková, Ludmila: Historie Smíšeného pěveckého sboru Vlastimil v letech 1862–2011 (bakalářská práce, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 2011, s. 21–22).

Křesťan, Jiří: Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění (Praha 2013).

http://jicinsky.denik.cz/kultura_region/osobnost-regionu-roman-nejedly-hudebni-skladatel-a-ucitel-20140422.html

http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-p0202359-Nejedly-Roman-18441920/

http://spolky.profitux.cz/osoby/n/nejedly_r.html

http://knihovna.jicin.cz/archiv.html#Nejedl%C3%BDRoman

Archiválie:

Archiv Akademie věd. Fond Roman Nejedlý.

Regionální muzeum Litomyšl. Fond Roman Nejedlý.

Národní muzeum. České muzeum hudby.

Národní knihovna. Hudební oddělení.


Datum poslední změny: 20.7.2015