Český hudební slovník osob a institucí

Kosmas

Charakteristika: Kněz a vysoký církevní hodnostář, děkan pražské kapituly

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1045
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1125

Kosmas, kronikář, kněz a vysoký církevní hodnostář, děkan pražské kapituly, narozen asi 1045, zemřel 1125.

 

Kosmas, děkan kapituly u sv. Víta v Praze, je autorem první české latinsky psané kroniky, jíž se stal zakladatelem českého dějepisectví. Jeho Kronika česká (Chronica Boemorum) vznikala od roku 1119 do smrti autora. Objevují se v ní též informace o kulturních událostech, zejména zpěvu. Sám Kosmas studoval na škole při pražské kapitule, kde součástí výuky byl liturgický zpěv. Autor se v kronice zmiňuje o lidovém duchovním zpěvu, písních Krleš a Hospodine, pomiluj ny. V souvislosti se šířením chorálního zpěvu si stěžuje na nevzdělanost pražských kanovníků, kterou dokumentuje již půlstoletí před vznikem kroniky. Zároveň si všímá světského zpěvu dvorního a podává svědectví o jeho postupné proměně z improvizované zpívané podoby v podobu ryze literární.


Dílo:

Kosmova kronika česká (Praha – Litomyšl 72005).

Literatura:

OSN.

Zdeněk Nejedlý: Dějiny předhusitského zpěvu (Praha 1903).

Dobroslav Orel: Hudební prvky svatováclavské (Svatováclavský sborník H-3, 1937).

ČSHS.

Třeštík, Dušan: Kosmas (Praha 1972).

Černý, Jaromír et al.: Hudba v českých dějinách. Od středověku do nové doby (Praha, 11983, 21989).

 

Pavel Sýkora


Datum poslední změny: 20.5.2015