Český hudební slovník osob a institucí

Kaska, Richard

Charakteristika: skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 13.11.1859

Kaska, Richard, skladatel, narozen 13. 11. 1859, Praha, zemřel 2. 10 1917, tamtéž.

 

Byl majitelem úspěšné pražské taneční školy, kterou založil jeho otec Konstantin Kaska pro účely společenské výchovy českých měšťanů bez německého vlivu. Jeho dílo tvoří dobové taneční skladby, velké množství z nich bylo vydáno u Urbánků. Mezi nejznámější patří Moravská beseda (Praha 1892), pásmo jedenácti tanců upravených pro potřeby tanečních salónů, po vzoru České besedy Karla Linky, do které zařadil částečně přizpůsobené tance hanácké a slezské. Mezi další díla patří Pražská polka (Praha 1896), valčík Vltavské vlny (Praha 1894), Národní valčíky (Praha 1895), Bodří pražané op. 20 (Praha 1895), Pražská krev op. 111 (Praha 1909), čtverylky Hanácký humor (Praha 1893), Beseda (Praha 1894), výběr tanců ve sbírce Kaskův salon taneční (Praha 1898), mazurky, kvapíky, klavírní zvukomalba Ráno, v poledne a večer v Praze op. 110.


Literatura:

PSHN.
ČSHS.

 

Petra Wiedermann


Datum poslední změny: 27.4.2016